Region Väst

Skyddsombud dag 11/4

Inbjudan till Fortbildning för skyddsombud

 

Det är viktigt att du som förtroendevald känner till lagar och regler.

Därför erbjuder vi dig som är skyddsombud eller huvud skyddsombud en utbildningsdag så du kan ökan din kompetens. Vi kommer bland annat diskutera:

Elsäkerhetsledare och Kontrollansvarig
Vi går igenom vad avtalet säger om detta och hur man skall gör vid delegering.

Galaxen
Galaxen Bygg är byggsektorns eget företag för arbetsmiljö & hälsa, arbetsplatsförlagd rehabilitering.

Arbetsmiljöarbetet på företagen.
Vi pratar om och diskuterar vad man tittar på vid skyddsronder.


Elektrikerförbundet står för resor. Arbetsgivaren för förförlorad arbetsförtjänst.

Sök ledigt enligt Förtroendemannalagen §7 hos er arbetsgivare så fort som möjligt. Om arbetsgivaren har synpunkter på utbildningen eller uppdraget så be att han/hon hör av sig till personen nedan för svar. Det är Elektrikerförbundet som kallar och även svarar på frågor om denna utbildning.

Ta chansen att lära dig mer.

Sista anmälningsdag är 1 april.
Sök ledigt hos din arbetsgivare omgående och anmäl dig till oss!

Plats:Grand Hotell Alingsås

Datum: 11 april 2019 med start kl 8.30

Anmälan:Genom mail till postbox.vast@sef.se .
Ange ditt namn, personnummer och märk anmälan "so-dag"

Eller på Sef.se under VK10, kurser att söka.

Välkommen med din anmälan!

Daniel Lundblad Verksamhetsledare VK 10 010-4340531

 

 

Uppdaterad: