Region Väst

Fotograf: Daniel Roos

Kurser du kan söka 2019

För att känna sig trygg i uppdraget behövs grundläggande utbildningar. Vi behöver vara säkra i våra värderingar och om hur vår organisation fungerar. Lika viktigt är de verktyg som vi använder i forma av kollektivavtal, lagar och verksamhetsplaner.
Alla förtroendevalda på klubbnivå ska ha en utbildning, minst i likhet med "Vald på jobbet" och helst den Facklig grundlägga förtroendemannautbildning " EL Vald". 

Akuellt i VK10

 

EL Intro

Möjligheten att under en dag få information om vad det innebär att vara medlem i Svenska Elektrikerförbundet. Denna utbildning är för både medlemmar och ickemedlemmar

EL Medlem (3A)

En medlemsutbildning i första hand för de som är under 30 år

EL Medlem

Den populära 3A utbildningen finns nu för alla medlemar

EL Vald
Facklig Förtroendemannautbildning för dig som har ett uppdrag.

SO-dag
Fortbildning för skyddsombud

Elsäkerhetsdag
Fortbildning för elsäkerhetsombud

 
Välj kurstillfälle (Obligatorisk)
                     

Utbildingsmodul FFV

Modellen är ett förslag och en rekomendation som VU och studieorganisationen har tagit fram för de uppdrag som finns på klubb- och kretsnivå. Den är baserad på erfarenheter och en förhoppning om att utveckla organisationen med hjälp av utbildade förtroendevalda. Utbildningarna är hämtade från LO:s kurskatalog, ABF:s funktionsutbildningar och förbundets utbildningar.

Studieorganisationen VK10

LO:s utbildningar

Information om olika kurser och anmälan kan göras här: LO-distriktet i Västsverige.

Granskad:
Kategorier: