Verkställande Utskottet

Ansvarar för den fackliga verksamheten i kretsen

Regionala Skyddsombud

Hjälper till med arbetsmiljöfrågor när ni inte har egna skyddsombud eller behöver stöd i dessa frågor

Ackordsverksamhet

En del av ackordsverksamheten består i uppsökeri och att bistå med hjälp att mäta sina jobb på ackord

Ungdomsverksamhet

Ungdomsverksamhet riktar sig främst till dig under 30 år. Vi har en egen verksamhet för unga elektriker

Skolinformatörer

Förbundet är ute i våra skolor och informerar om facket och ger tips inför framtida anställningar.

Centrala Representantskapet

Dessa förtroendevalda representerar alla medlemmar inom VK10, i förbundets högsta beslutande församling

Valberedningen

De här ser till att vi får förtroendevalda på alla poster i kretsen. Hit nominerar du de du vill ska representera dig.

Försäkringsverksamhet

Försäkringsinformatörerna hjälper till och informerar om de olika försäkringar som ingår i ditt medlemskap