Region Väst

Inkomna nomineringar till ny förbundsordförande

Efter de nomineringar som inkommit till valet utav ny förbundsordförande så har vi ett resultat.

Publicerad:

Det har inkommit 68 godkända nomineringar, dessa fördelades som följer:

Pontus Boström: 52
Urban Pettersson: 15
Richard Hagström: 1

Valberedningen VK 2/10

Johan Johnsson VK 2 (sammankallande)
Christer Wallared VK 2
Kenneth Hammar VK 2

Lars-Uno Kroon VK 10 (Sammankallande)
John Cardesjö VK 10
Michael Harrysson VK 10

Uppdaterad: