Region Väst

Klubbledarträff

Klubbledare i VK 10 Skaraborg, träffades i Skövde för genomgång av installationsavtalet.

Publicerad:

Morgan Andersson och Daniel Johansson var på plats och redogjorde
avtalet och de nya förändringarna. Det uppstod många frågor om reglerna kring resor och ett nytt möte bokades in för att öka kunskaperna om avtalet.

Uppdaterad: