Region Väst

Val i VK10

Information om kommande val i VK10

Publicerad:

Nu är det dags att nominera till de olika förtroendeuppdragen vi har i Verksamhetskrets 10, där mandatperioderna är på väg att gå ut. Alla medlemmar ska ges möjlighet att nominera och rösta. Det kommer att ske via tidning och hemsida. Vi vill även uppmärksamma klubbar och kontaktombud lite extra genom detta brev. De uppdragen som ska nomineras till är följande.

Verksamhetsledare: 1 person, ingår även i VU
Verkställande Utskott (VU): 2 ledamöter
Centrala Representantskapet (CR): 2 ledamöter + 3 ersättare
Valberedning: 4 ledamöter
Rösträknare: 4 ledamöter

De som nomineras ska vara tillfrågade av de som nominerar!!

Dessa uppdrag kommer att väljas under våren. Mer information angående valet och de nominerade personerna kommer när nomineringarna är avslutade.

Nomineringarna ska vara valberedningen tillhanda senast 16 mars.
Dessa nomineringar skickas till:

Sv. Elektrikerförbundet
Valberedningen
Olof Palmes plats 1
413 04 Göteborg

eller helst:
postbox.vast@sef.se
I ämnesraden: Till Valberedning VK10.

Bilaga 1

Följande namn har tackat ja till ett fortsatt uppdrag. Tillfrågade av Valberedningen

De avgående är följande:
CR
Pierre Alexandersson, Imtech Falkenberg
Mats Andreasson, Bravida Halmstad
Johan Jensen, Elektro Emanuel Skene
Lars-Uno Kroon, Imtech Halmstad
Vakant

Verksamhetsledare
Johan Fredriksson, Bravida Lidköping

Verkställande Utskott
Daniel Lundblad, Imtech Alingsås
Mats Andreasson, Bravida Halmstad

Valberedning
Lars-Uno Kroon, Imtech Halmstad
Robert Pettersson, Caverion Borås
Vakant
Vakant

Rösträknare
Kim Tildeberg, El AB Johansson & Sparf Halmstad
Lars Ståhle, Imtech Borås
Michael Norberg, Bravida Trollhättan
Vakant

Uppdaterad: