Region Syd

Fotograf: sef

Skyddsombudsutbildning 190926

Kallelse till Skyddsombudsutbildning 

Tema Elsäkerhet, vibrationer och damm!

I egenskap av skyddsombud kallas du till utbildning.

När: 26 september 2019 kl. 08:30-16:00
Plats: Norra Station, Hässleholm

Vi börjar med frukostbuffé kl 08:30 och avslutar med eftermiddagskaffe ca kl 14:30.
Vi bjuder även på lunch.

Peter Hjortskog, ombudsman i Borås kommer och pratar om elsäkerhet.
Föreläsare från Arbets- och Miljömedicin kommer också att närvara.

Program för dagen:
- Elsäkerhet
- Vibrationer
- Damm

Glöm inte att begära ledigt av din arbetsgivare!

Anmälan snarast dock senast 16 september till Janet,
tfn 010-434 05 56 eller till postbox.syd@sef.se

Välkomna!
RSO gruppen VK 8

Uppdaterad: