Region Syd

Fotograf: Diana Oldenburg

FFV utbildning våren 2020

Välkommen

till utbildning för 

Fackligt förtroendevalda!

Ni är välkomna till träff på någon av nedanstående orter.
Pga utrymmesskäl är antalet platser begränsat till 3 per klubb/företag!
Prata ihop er på företaget om vilka som deltar!!

Datum och plats:
Alla träffar kl 13:00 – 16:00, utom Helsingborg!
Vi bjuder på eftermiddagsfika

2 mars Malmö,
Malmö Folkhögskola, Trindyxegatan 2

4 mars Karlskrona,
Fackens Hus, Östra Köpmansgatan 36

5 mars Helsingborg,
Fackens Hus, Måndagsgatan 1
Tid OBS! kl 12:00 – 16:00

16 mars Kristianstad,
Fackens Hus, Lasarettsboulevarden 4 A

Anmälan till ovanstående träffar senast 24 februari!

27 mars Tomelilla. Avbokad pga Corona. Vi återkommer med nytt datum!
Tryde 1303 B&B Café, Tryde 1303

30 mars Lund, Avbokad pga Corona. Vi återkommer med nytt datum!
Bricks, Mobilvägen 12

Anmälan till ovanstående träffar senast 13 mars!

Dagordning:
• Utbildning i kollektivavtalet
• Arbetsplatsorganisation

Anmälan till postbox.syd@sef.se
Anmälan ska innehålla namn, medlems- och/eller personnummer, privat mobilnr och epostadress samt om du önskar specialkost.
Ange vilket tillfälle och ort du/ni vill närvara på.

Glöm inte att ansöka om ledighet hos din arbetsgivare.

Väl Mött!
VK 8

 

Uppdaterad: