Region Syd

AL 1 Våren 2020

Vet du vad det innebär att vara facklig förtroendevald (FFV)?

Vill du veta mer om våra avtal, arbetsmarknadslagar och förhandlingsteknik?

Då är detta kursen för dig!

Svenska Elektrikerförbundet VK 8 tillsammans med Albins folkhögskola bjuder härmed in dig till kursen AL 1. Kursen vänder sig till de som inte gått den tidigare. Ber er alla hjälpa till med att rekrytera till kursen.

Kursens innehåll
Tyngdpunkten i innehållet är inriktat på kollektivavtal, arbetsmarknadslagarna och förhandlingsteknik. Vi diskuterar även din roll som facklig förtroendevald med allt vad det innebär. Kursen är i första hand tänkt som en externatkurs, men det finns möjlighet till övernattning för den som behöver.

Plats: Norra Station i Hässleholm
Kurstid alla dagar kl. 08.00 – 16.00

Steg 1
v17 2020 21-23 april tisdag – torsdag (3 dagar)
Steg 2
v37 2020 7-10 sept måndag - torsdag (4 dagar)
Steg 3
v4 2021 26-28 jan tisdag – torsdag (3 dagar)
Anmälan senast 6 april

Plats: Albins Folkhögskola, Landskrona
Kurstid alla dagar kl. 08.00 – 16.00

Steg 1
v23 2020 2-4 juni tisdag – torsdag (3 dagar)
Steg 2
v46 2020 9-12 nov måndag - torsdag (4 dagar)
Steg 3
v10 2021 9-11 mars tisdag – torsdag (3 dagar)
Anmälan senast 4 maj

OBS! Kursen är på totalt 10 dagar, man ska gå alla tre stegen, så ansök om ledigt alla 10 dagarna.
Du anmäler dig och genomför alla stegen på resp ort!

Din ersättning:
Steg ett ersätts du med förlorad arbetsförtjänst från din verksamhetskrets.
Steg två och tre ersätts enligt FML 7 § av din arbetsgivare.
Reseersättning för samtliga steg betalas av din verksamhetskrets.

Anmälan (namn, medlems- och/eller personnr, privat mobilnr och e.postadress) till
postbox.syd@sef.se eller till Janet 010-434 05 56
OBS! Vi har begränsat antal platser så det är först till kvarn som gäller....

Varmt välkommen!
Elektrikerna och Albins folkhögskola

Uppdaterad: