Region Syd

Fotograf: Anna Ledin Wirén

AL 1 Våren 2019

Vet du vad det innebär att vara facklig förtroendevald (FFV)?

Vill du veta mer om våra avtal, arbetsmarknadslagar och förhandlingsteknik?

Då är detta kursen för dig!

Svenska Elektrikerförbundet VK 8 tillsammans med Albins folkhögskola bjuder härmed in dig till kursen AL 1.

Kursen vänder sig till de som inte gått den tidigare. Ber er alla hjälpa till med att rekrytera till kursen.
Kursens innehåll:
Tyngdpunkten i innehållet är inriktat på kollektivavtal, arbetsmarknads-lagarna och förhandlingsteknik. Vi diskuterar även din roll som facklig förtroendevald med allt vad det innebär. Kursen är i första hand tänkt som en externatkurs, men det finns möjlighet till övernattning för den som behöver.

Plats: fastställer vi senare utifrån de anmälda deltagarnas ort och meddelas i bekräftelsen.

Kurstid, alla dagar kl. 08.00 – 16.00
Steg 1
v. 15, 2019 9-11 April tisdag – torsdag (3 dagar)
Steg 2
v. 24, 2019 11-14 Juni tisdag – fredag (4 dagar)
Steg 3
v. 36, 2019 27-29 Augusti Tisdag – Torsdag (3 dagar)

OBS! Kursen är på totalt 10 dagar, man ska gå alla tre stegen, så ansök om ledigt alla 10 dagarna.

Din ersättning
Steg ett ersätts du med förlorad arbetsförtjänst från din verksamhetskrets.
Steg två och tre ersätts enligt FML 7 § av din arbetsgivare.
Reseersättning för samtliga steg betalas av din verksamhetskrets.

Övrigt/anmälan
Om du undrar över något, är det bara att ringa eller mejla
Marcus Pålsson Malm
0705-19 96 75
Marcus.palsson-malm@sef.se

Anmälan (namn, medlems- eller personnr, privat mobilnr och e.postadress) till
postbox.syd@sef.se eller till Janet 010-434 05 56 senast den 22 februari 2019
OBS! Vi har begränsat antal platser så det är först till kvarn som gäller....

Varmt välkommen!
Elektrikerna och Albins folkhögskola

Uppdaterad: