Region Syd

Fotograf: Anna Ledin Wirén / Diana Oldenburg

Inför VK 8 årsmötet 2022

Nu är det hög tid att nominera till vårt årsmöte!

Vem vill du ha som företrädare inom verksamhetskrets 8?

Vem skall företräda Elektrikerförbundet på central nivå?

 

Publicerad:

Här är tidplanen och vilka uppdrag som det skall nomineras till så att ni sedan kan välja era företrädare!
Tiden är knapp så är du intresserad av ett uppdrag eller om du har en kollega som vill vara aktiv i SEF, skicka in nomineringarna redan nu till postbox.syd@sef.se  Skriv nominering i ämnesraden.

Kretsen anordnar fyra digitala nomineringsmöten, 16, 17, 18 och 24 november, som tidigare meddelats, med start kl 18,00!

Här kommer en tidsplan för nominering och valförfarande 2022!

30/11 sista dag att nominera till alla uppdrag som medlem.

6–19/12 Valomgång 1, Val av förbundsmötesledamöter och suppleanter.

22/12 Presentation valresultat.

31/1–11/2 2022 kl 23.59,  Valomgång 2, alla andra uppdrag som ska väljas.

12/2 2022 årsmöte VK8

Följande uppdrag har kretsen att nominera till samt välja på lokal nivå:
Verksamhetsledare
Ledamot verkställandeutskottet
CR ombud
CR ombudsuppleant
Lokal Valberedning
LO Skåne
LO Skåne suppleant
LO Blekinge
LO Blekinge suppleant
LO kommuner 33st i Skåne 5 i Blekinge

Följande uppdrag har kretsen att nominera till inför förbundsmötet:
Förbundsordförande
1:e vice förbundsordförande
2:e vice förbundsordförande
Förhandlingschef
Förbundsstyrelseledamöter – 9 stycken
Förbundsstyrelsesuppleanter 9 + 9 stycken
Förbundsrevisorer – 4 stycken
Förbundsrevisorssuppleanter – 4 stycken
Mötesordföranden CR/FM – 3 stycken
Centralt valutskott – 5 stycken
Förtroendevald centralt ungdomsansvarig

 

Uppdaterad: