Region Syd

Fotograf: Anna Ledin Wirén, Daniel Roos, Diana Oldenburg

Medlems- & nomineringsmöte inför CR 200116

Fyllnadsval till 1:e vice ordförande samt förhandlingschef!

Extrainsatt CR, 16 januari 2020.

Därför kallar vi till medlems- och nomineringsmöte i VK 8!

Publicerad:

Välkommen till medlems- och nomineringsmöte!

Per den 24 oktober meddelar det Centrala valutskottet att fyllnadsval till
1:e vice ordförande och förhandlingschef ska ske på ett extrainsatt CR den 16 januari 2020 i Stockholm!

Vi har tidigare kallat till medlems- och nomineringsmöten i kretsen och vi har ytterligare ett tillfälle
27 november i Malmö, Scandic Segevång, Segesvängen.

Kan du inte delta på någon av mötena går det bra att skicka in sin nominering till postbox.syd@sef.se
De nominerade ska vara tillfrågade och ha accepterat nomineringen.

Märk mailet med "Nomineringar till extra CR januari 2020".

Alla mötena börjar 17:00!

Vill du även ha middag kom kl 16:30
OBS! Glöm inte att anmäla om du vill delta på middagen!
Önskas specialkost meddela detta när du anmäler dig!
Vill du inte äta, krävs ingen anmälan!

De tidigare utskickade mötena enligt nedan:
12 november Helsingborg, Fackens Hus, Måndagsgatan 1
Anmälan senast 4 november.

14 november Lund, Elite Hotel Ideon, Scheelevägen 27
Anmälan senast 4 november.

21 november, Ystad, LO fackens lokaler, Repslagaregatan 14,
Anmälan senast 14 november.

25 november Kristianstad, Fackens hus, Kanalgatan 94
Anmälan senast 18 november.

27 november Ronneby, Ronneby brunn, Brunnsparken/Reddvägen 2
Anmälan senast 14 november.

Väl Mött!
Demokratigruppen, VK 8

 

Uppdaterad: