Region Syd

Informationsdag för lärlingar

Du är anställd som lärling!

Vad gäller för dig som lärling?

Vad har du för rättigheter och skyldigheter?

Denna dag kommer du att få veta mer om vad som står i Installationsavtalet gällande lärlingsanställningen. Vilka papper skall fyllas i och var ska de skickas. Vad kan företagt kräva av dig och vad kan du begära av företaget?

Företaget vet om att du skall gå kursen men för ordningens skull skall du ända meddela företaget om att du skall vara ledig och gå på denna informationsdag. Företaget betalar din lön och Elektrikerförbundet betalar körersättning för de som är medlemmar i SEF.

Uppdaterad: