Region Syd

2016

  • Träff för fackligaförtroendevalda
    • Förtroendevald

    Du kallas/inbjuds härmed till en halvdagsutbildning för klubbordförande, styrelsemedlemmar, kontaktombud och informationsmottagare i VK 26 Småland och Öland.    

  • Skyddsombudsträff 5 oktober 2016
    • Förtroendevald

    Du hälsas välkommen till SO träff på Backagårdens Kurs- och konferenscenter, Stenskogen 735 i Höör.