Region Syd

Aktuellt i din verksamhetskrets

Här kan du se vad som har hänt eller vad som är på gång i verksamhetskrets 26.

Här försöker vi lägga in rapporter från aktiviteter vi har i verksamhetskretsen. Stort som smått!

Är det något du saknar eller du har något att delge övriga medlemmar i Svenska Elektikerförbundet - nu har du chansen!

Maila ditt material till postbox.syd@sef.se märk mailet med "Nyheter till hemsidan"!

Välkommen att bidra med inlägg och bilder!

Uppdaterad:
Sidansvarig: Jeanett Magnusson