Region Nord

Påverka din vardag

• Avtalsmotioner
Var med och påverka din vardag. Tycker du att det finns anledning att lägga till eller ändra något i kollektivavtalet? Skicka in en avtalsmotion!
Avtalsmotionen skall vara avtalsdelegationen tillhanda senast augusti året innan avtalsperioden löper ut. Om man inte hinner komma in med motionen i tid så kommer den med med till nästa år.

Centrala representantskapet (CR)
Var med och påverka din vardag. Har du något som du tycker skall behandlas av Svenska Elektrikerförbundets högsta beslutande organ, CR? Skriv en motion.
CR sammanträder 2 gånger per år.
Motionen skall skickas till regionkontoret senast 4 månader före CR:s sammanträde.

Avtalsområde (Obligatorisk)
    
Uppdaterad: