Region Nord

Valresultat

Valresultat för verksamhetskrets 15, 2021.

          

Ledamot till Centrala representantskapet

Björn Mattes, ordinarie

Ida Edholm, suppleant
Lars Eliasson, suppleant
Pär Nyblom, suppleant

 

Verkställande utskott

Jonas Edström, ordinarie
Patrik Pettersson, ordinarie

 

LO distriktets representantskap

Julia Aune-Larsson, ordinarie

Marcus Eriksson, suppleant

 

Lokala valberedning

Jimmy Åsberg, ordinarie
Magnus Ehnberg, ordinarie
Lars Eliasson, ordinarie

Hans Nilsson, suppleant
Julia Aune-Larsson, suppleant
Vakant

 

 

 

 

Uppdaterad: