Region Nord
Björkhöjden

Björkhöjden

Fotograf: Krister Olsson

Arbetsplatsbesök hos Statkrafts Vindpark i Björkhöjden

Mitt sista uppdrag i detta projekt.

Publicerad:

Mitt sista uppdrag i detta projekt gick till ett besök på denna vindpark.

Denna park ligger ca 5 mil sydost om Strömsund.

Jag träffade 5 medlemmar där som berättade lite om deras parker samt den verksamhet som dom bedriver.

De har 149 st turbiner som är fördelat på 3 st parker.

De berättar att det var Siemens som byggde dessa parker, och i början även driftade dom i början innan Statkraft tog över.

Dom är 15 tekniker, 2 underhållsplanerare samt 1 underhållschef.

Tornen är 105m höga dit man kan åka hiss sedan återstår det 10m upp till navet dit man får klättra via stege.

I nuläget har de vissa problem med isbildning på vingarna vilket kan ställa till en del bekymmer.

Arbetsstyrkan har ingen beredskap på verken ,utan vid eventuella driftstörningar så får det vänta tills det blir normal arbetstid igen (7-16).

Statkrafts vattenkraftstekniker utför rondningarna på verken berättar de.

Arbetsstyrkan tycker att de är underbemannad då det sägs att det ska normalt vara 1 man på 6 till 7 turbiner och att dom i nuläget har 10 turbiner per man.

Dom utför normala skötselåtgärder som tex service och underhåll på verken.

Åsa Sjödin som är lokalt facklig kontaktperson visar mig runt lite i deras lokaler som är relativt nya ca 3 år gamla.

Jag åker sedan ut med Åsa till ett verk där dom ska göra ett jobb.

På vägen ut berättar hon att det är 8 mil väg bara inom denna vindpark som då vintertid måste snöröjas.

Åsa berättar också att teknikerna inte har något risktillägg vid arbete i tornen ,vilket jag förvånas mycket av.

Väl ute på plats får jag äran att gå in i ett torn för att se hur teknikerna gör för att koppla upp sig på en dator och då stoppa detta verk för att sedan kunna åka upp och jobba.

Jag frågar om man kunde få åka med upp, men Åsa berättar att man måste ha en erforderlig utbildning för att kunna åka med upp då det finns risker med det.

Jag tackar för mig och åker därmed därifrån efter ett mycket intressant besök då det också är mitt första besök i en vindpark.

Krister Olsson

VK 15

Uppdaterad:
Sidansvarig: Maja Uvestål