Region Nord

Arbetsplatsbesök hos One Nordic i Sollefteå

Jag besökte några av våra medlemmar som jobbar på One Nordic, på deras arbetsplats i Sollefteå. De jobbar på uppdrag år Eon Elnät med linjejobb, service och underhåll.

Publicerad:

Bengt Jonsson som är klubbordförande berättar att de även utför uppdrag åt SVK (Svenska kraftnät) med rondering, felavhjälpning, kopplingar och beredskap.

Det har även uppdrag åt Banverket Mondi = pappersfabrik, Höga kustenbron samt några vindparker.

Vi diskuterar elsäkerhet, beredskap mm, där montörerna inte gillar när de får avdrag på beredskapsersättningen när det är ute och jobbar med felavhjälpning. Vi diskuterar även alkolås i bilar, de säger att det bara finns i montörsbilarna.

/ Krister Olsson

Uppdaterad: