Region Nord

2016

 • Unikt samarbete med Elektrikerförbundet – för en bättre säkerhetskultur

  Den 26 april hölls en utbildning av ett unikt slag på Hjälta kraftverk. Skyddsombud och underhållsledare samt personal från HR på Uniper norr samlades för att genomgå en utbildning i säkerhetskultur tillsammans med Svenska Elektrikerförbundet (SEF).

 • Ordförande/kontaktombudsträff i Ö-vik

  Kontaktombuden i Örnsköldsvik med omnejd träffades under en eftermiddag i Örnsköldsvik och diskuterade SEF avtalsförslag och EiO:s avtalsförsämringar

 • Ordförande/kontaktombudsträff i Sundsvall

  Kontaktombuden i Sundsvall med omnejd träffades under en eftermiddag i Sundsvall och diskuterade SEF:s avtalsförslag och EIO:s avtalsförsämringar.

 • Kontaktombudsträff i Östersund

  Förtroendevalda från Jämtland samlade.Medverkande från SEF, Kenneth Nyhlén och Sven Höckert.

 • ATL kurs i Östersund

  Medlemmar från Marklunds EL och Bravida genomför en ATL kurs i syftet att kunna mäta sina jobb och därmed få bättre lön, semesterersättning, pensionsavsättning och även få bättre arbetsmiljö.

 • Valresultat 2016

  Följande medlemmar blev valda till olika uppdrag i VK 15 vid valmötet som genomfördes i mars 2016. Verksamhetsledare i VK 15 VK ledare 2 år Kenneth Nyhlén, Härnösand Ledamöter Verkställande utskott i VK 15 Ledamot 2 år Mikael Olsson, TimråLedamot 2 å...

 • Brandövningen fortsatte i Mellansverige.

  Missnöjet är stort med arbetsgivarnas förslag.Ett rungande nej till EIO:s förslag.Rör inte våra arbetstider!!!

 • Brandövning kraftverk

  Elektrikerförbundet var ute och redogjorde för arbetsgivarparten EFA:s och våra krav inför avtalsrörelsen.Medlemmar är inte imponerade av EFA:s krav på försämringarna i avtalet.De tyckte att 6F:s krav var rimliga och vill absolut inte se någon försäm...

 • Avtalsinfo till medlemmar i Östersund

  VK 15 informerade våra medlemmar vid Marklunds och Bravida om SEFs och EIOs avtalskrav, medlemmarna tycker att vi skall ha minst 3,2% med tanke på att SEBs bankchef fick ca. 10,5 miljoner i löneökning 2015.

 • Genomgång av EFA:S och våra krav på Statkrafts vattenkraftverk i Harrsele

  Genomgång av EFA:S och våra krav på Statkrafts vattenkraftverk i Harrsele. Montörerna tyckte att EFA:S krav gällande arbetstiderna kommer att inverka på familjelivet.