Region Nord

Personal Region Nord

Region Nords kontor är placerat i Sundsvall och omfattar Västernorrland, Jämtland, Härjedalen, Västerbotten och Norrbotten.
I regionen finns verksamhetskrets 15 och 28.

Uppdaterad: