Region Mitt

Fotograf: Patrik Hjälmeskog

Ortsklubb 20 Uppsala årsmöte, 8 februari

Ortsklubb 20 Uppsala hade årsmöte den 8 februari i Byggfackens hus
Vilket samlade 23 medlemmar fördelat på 11 företag.

Publicerad:

Mikael Pettersson kom från förbundet och förkovrade oss i avtalsrörelsen han fick också det hedersvärda uppdraget att vara ordförande för mötet.
Mötet blickade bakåt och hade samtal om vår bortgångna kollega
Kent Larsson Vilken vi har stor saknad efter.
Efter det avhandlades mötet med diverse nomineringar till VU och CR
Till ny ortsklubbsordförande att efterträda Kent Larsson valdes
Otto Korhonen Salléns Elektriska.
Flera nya namn på blivande förtroendevalda kom in och ska sickas på GFU
Vidare disskuterades vikten av bredd i organissationen och behovet av bredd i demokratin
//Patrik Hjälmeskog

Uppdaterad: