Region Mitt

Verksamhetskrets 31

I verksamhetskretsen arbetar fackligt förtroendevalda som är utsedda av medlemmarna i respektive verksamhetskrets. Deras främsta uppgift är att se till så att medlemskapets värde förbättras på både kort och längre sikt.

Verksamheten leds av det verkställande utskottet (VU) med en verksamhetsledare och dess ledamöter. 

Det är hit du vänder dig när du har frågor som gäller studier, ackord, arbetsmiljö, organisationen i förbundet med mera. Det är även hit du vänder dig om du har ett behov av utbildning inom dessa områden.

Förtroendevalda inom verksamhetskrets 31 är:

Verksamhetsledare
Stefan Lyshed-Jackobsson
010-434 05 54
Stefan.lyshed-jakobsson@sef.se

VU Ledarmöter
Simon Kavallin
Simon.Kavallin@Sef.se

Övriga:
Klubbutveckling, Studieorganisation, Skol-infomation m.m
Martin Berggren
Martin.Berggren@Sef.se

Uppdaterad: