Region Mitt

Klubb på företag

Klubbar och förtroendevalda är förbundets viktigaste instrument när det gäller att få reda på vad som händer i organisationen. Det är även organisationens nätverk när förbundet vill ha ut information om vad som händer i omvärlden och berör medlemmarna. Därför jobbar alla hela tiden med att få fram fler förtroendevalda inom Elektrikerförbundet samt att dessa organiserar sig på det företaget där de är anställda. Samtidigt arbetar förbundet med att underlätta för alla medlemmar att ta del av information och olika verktyg.

Om du vill ha kontakt med Klubbordförande/kontaktombud på ditt företag eller är intresserad av att starta en klubb på ditt företag kontakta Stefan Lyshed-Jackobsson 010-434 05 54

Uppdaterad: