Region Mitt

Arbetsmiljöinformation

Kan du bli skyddsombud?
Att vara skyddsombud är nog det viktigaste förtroendeuppdraget man kan ha. Är du intresserad av att bli skyddsombud eller om ni några funderingar på vad det innebär att vara skyddsombud, slå då en signal till Stefan Lyshed-Jakobsson 010-434 05 54.

Besök av ett regionalt skyddsombud
Är du i dag på en arbetsplats där du tycker att arbetsmiljöarbetet är eftersatt? Det kanske är dåligt städat, arbetet är inte planerat på ett bra sätt, det saknas skyddsanordningar, förekommer det asbest eller det kanske bara är allmänt rörigt? Då tycker jag att du ska ta kontakt med ert företags skyddsombud eller skyddsombudet på arbetsplatsen, finns det inget så kan du med fördel kontakta det regionala skyddsombudet. Se nedan!

Regionalt skyddsombud (RSO)
Ett regionalt skyddsombud har till uppgift att kontrollera arbetsmiljön på företag och deras arbetsplatser. I vår verksamhetskrets är det ombudsmän samt förtroendevalda som arbetar aktivt som regionala skyddsombud.

Uppdaterad: