Region Mitt
Besök hos Mora Elbyrå

Besök hos Mora Elbyrå

Fotograf: Lars Jansson

Ackordsuppsökeri hos medlemmar på Mora Elbyrå

Ackordsuppsökare David Aura och ombudsman Lars Jansson från VK21 åkte upp till Mora för att träffa medlemmar på Mora Elbyrå!

Publicerad:

Sedan en tid tillbaka har de börjat mäta flera jobb på ackord på firman Mora Elbyrå. Efter att många sedlar kommit in och efter en hel del tjat från vår medlem Christer Eriksson, bestämde man sig för att åka upp med en ATL-tårta!

Den är väl förtjänad. Inte bara för att man lämnat in många sedlar, utan även sedlar som gått mycket bra. Nyligen avlutade man ett jobb som gick till nästan 235 kr i timmen. En stadig höjning av den lön man annars erhåller som arbetande på tidlön. Det är alltså inte bara tårta man får chansen att åtnjuta när man väljer att mäta sina jobb på ackord. Det finns få saker som gör en ackordsuppsökare så glad som när medlemmarna får ut den lön de faktiskt förtjänar.

Christer Eriksson, elektriker på Mora Elbyrå, är ändock noga med att påpeka att det var hans svaghet för bakverk och fikabröd, och kanske inte i huvudsak ackordsöverskottet, som gjorde mödan värd för honom! Som de flesta känner till kan en ATL-tårta faktiskt också lämna efter sig ett överskott, då oftast uttryckt i viktenhet i kroppshyddans normala färdriktning.

Låt oss heller inte glömma att vi är överens med arbetsgivarparten om vårt ackordslönesystem. Båda parter har alltså något att hämta av att jobben drivs i ackordsregi. Detta är ett mycket gott exempel på när den Svenska Modellen är som bäst och levererar goda villkor och förutsättningar för båda parter på vår arbetsmarknad!

Uppdaterad: