Region Mitt

Möte med medlemmar för att prata ackord och fackligt engagemang

Vår nye Ackordsuppsökare i VK21, David Aura, och den nye Verksamhetledaren, Jan Källgren träffade elektriker på öppet valv i Falun för att prata ackord och fackligt engagemang.

Publicerad:

Vår nye Verksamhetsledare, Jan Källgren och försäkringsinformatör, David Aura i VK21 bestämde sig för att åka ut och träffa lokala elektriker. Mattias Holmberg och Tobias Hammarström från Henningsons El, som båda är aktiva ackordselektriker, bestämde sig för att ta emot på sitt bygge på Gruvriset i Falun för att diskutera ackordssystemet och den lokala fackliga verksamheten.

Man är positivt inställd till besöket och tycker det är roligt att Elektrikerförbundet kommer ut på arbetsplatsbesök, så man får träffa de personer man företräds av. Frågan ställs hur man ser på sitt medlemskap i förbundet och hur man kan bli bättre på att nå ut till förbundets medlemmar. Mattias tar ordet och säger "Egentligen tror jag att det är bra för alla att vara med i Elektrikerförbundet och att det görs bra saker för medlemmarna. Man är nog bra på att träffa de elektriker som finns på de större projekten. Sämre är det nog med de elektriker som jobbar med service och de som jobbar på mindre företag." Jan Källgren ger replik och säger att "Från förbundets sida har vi nog samma syn på situationen som Mattias. Vi har sett problemet vad gäller de mindre företagen och serviceelektrikerna och jobbar just nu på att försöka lösa detta. Man tittar på lösningar som till exempel ortsklubbar, där montörer med ett begränsat nätverk ska få större möjlighet att träffa sin fackliga företrädare och kollegor i branschen. Tanken är att ortsklubbarna ska skapa bättre förutsättningar för dessa medlemmar i sitt fackliga engagemang och även ge oss som förtroendevalda bättre kontakt med förbundets medlemmar. Det är viktigt för oss att alla som är med i förbundet känner sig företrädda" Det upplevs som att man får medhåll i frågan och att det skulle kunna fungera bra.

Vad gäller ackordet så tycker Mattias och Tobias att ATL-listan skulle kunna behöva en uppdatering vad gäller nya monteringsmaterial och till exempel avprovning av anläggning. Man kom överens om att det skulle skrivas motioner om detta. Annars är man positivt inställd till ackordssystemet och tycker att det lönar sig att jobba på ackord. Det finns en stark ackordskultur på Henningsons El i Falun och man försöker att få ut alla projekt på mätning. Mattias tycker att det är viktigt att jobba på ackord för att det ger honom möjligheten att påverka sin och ackordslagets lön. Man utvecklas som elektriker och han nämner även att "ackordet har ju även en lönedrivande effekt för alla elektriker. Även för de som går på mindre jobb."

David Aura konstaterar att "många företag ser på ackordssystemet som ett problem och därför inte omfamnar det. Egentligen tror jag att det här beror på okunskap, då man inte ser de fördelar lönesystemet för med sig. Det driver inte bara montörernas löner, utan kortar även byggtider, skapar ordning och ett metodiskt arbete. Vi ska heller inte glömma att, sett till den tid man sparar på varje projekt, har en positiv inverkan på företagens vinst. På Henningsons El har man förstått vad ett ackord är och vad det går ut på. De övriga lokala aktörerna bör se det här företaget som ett gott exempel och handla därefter."

Vill du lära dig mer om ackord?

I videon berättar elektriker och arbetsgivare varför alla tjänar på ackord.

Det bästa sättet att få veta mer om ackord (ATL) är att du går en studiecirkel. Då får du lära dig grunderna dels om avtalet, dels om hur listan fungerar.

Kontakta din verksamhetskrets eller vår medlemsservice Kontakten på 0771-10 14 00 eller kontakten@sef.se så hjälper vi dig!

Uppdaterad: