Region Mitt

ATL-utbildning Sandviken

Ackordsuppsökare David Aura och Ombudsmännen Lars Jansson och Mikael Karlsson träffade medlemmar på Midroc i Sandviken för att utbilda i ATL.

Publicerad:

Man har börjat med ett nytt upplägg i att hålla ATL-utbildningarna på lördagar, för att hinna med det mesta i ett enda stycke. Det underlättar planeringen för alla inblandade. Man kan dock tänkas att genom hålla utbildningar på helger skulle leda till en närmast obefintlig närvaro. Men, på Midroc i Sandviken finns flera elektriker som inte tappar modet för det. "Kosta vad det kosta vill!" Utbrister Viktor Hedlund och flinar brett.
Det många tycker är krångligt med ackordssystemet är de ej tidsatta delarna och att träffa överenskommelse om kompensation för det. Man glider in på hur man kan bruka Installationsavtalet och klubbverksamhet för att hantera de bitarna och ackordet i almänhet. Man är överens om att det underlättar för alla om samtliga hjälps åt. Medlem som förtroendevald, ombudsman som uppsökare. Lyckas man tillsammans blåsa liv i ackordsverksamheten, är alla vinnare i slutändan. Deltagarnas inställning får en att tänka på den för många kända termen "Solidaritet".

Man är taggad inför att börja jobba på ackord. Men, kursdeltagarna tycker att tröskeln in i ackordssystemet är hög. Man är samtidigt positivt inställd att man tagit in David Aura på avdelningen som resurs i form av ackordsuppsökare. Klubbordförande Henrik Holm menar att "Man måste fortsätta med uppsökeriet och fokusera mer på att sänka trösklarna in i systemet. Rollen som ackordsuppsökare är har en viktig funktion vad gäller mentorskap. Inte minst på de mindre företagen utan klubbverksamhet. Att ha tillgång till en uppsökare på heltid är nog en förutsättning för att vi ska klara av att upprätthålla vårt ackordssystem."
// David Aura

Uppdaterad: