Region Mitt

Fotograf: David Fernhed

GFU steg 1 i Västerås

Den 24-27 april samlades 20 förtroendevalda elektriker från Region Mitt för grundläggande förtroendevald utbildning (GFU). Deltagarna har fått kunskaper om ledarskap och elektrikerförbundets organisation. Kommunikationsstrategier när man förhandlar och en hel del insikter i hur klubbarbetet kan fungera. Det diskuterades en hel del om ledande montörer och deras uppgift. Hur gör man för att få till en bra lista med ledande montörer på firman? Ska vi betrakta ledande montörer som förtroendevalda?
Anders Liljestrand från Folksam informerade om kollektivavtalsförsäkringarna och de försäkringar som ingår i medlemskapet. Hur viktigt det är att vara en del av kollektivet.
Hans Andersson, ombudsman på Elektrikerna, satte fackets roll i en större samhällskontext. Hur ser det ut i dagens Sverige? Är allt så nattsvart som man kan tro?
På tisdagskvällen spelades det bowling och det var med inspirerade steg av kunskap deltagarna lämnade kursen på onsdagen för att återgå till sina ordinarie uppdrag hemma i klubbarna.
// David Fernhed

Uppdaterad: