Region Mitt

Kurser du kan söka

Ta chansen att lära dig grunderna i ackordstidlistan, avtalet och mer om facket.

El-intro
På El-intro får nya- och icke-medlemmar lära sig mer om facket.

ATL-studiecirkel

För att lära sig grunderna hur ackordstidlistan och avtalet fungerar, är det en idé att gå en ATL-cirkel. Vi följer ett projekt från början till slut, från etableringsförhandling till färdigställande av ackordsedel. Under projektets gång lär vi oss hantera extrabeställningar, skriva ÖK-sedlar, fördelningstidens innehåll med mera. Sista kvällen sammanställer vi projektet med hjälp av ackordsprogrammet Ackcent.

ATL-cirkels omfattar 6-7 kvällar och startas upp på respektive ort då deltagarantalet är cirka tio stycken.

Samla ihop arbetskamrater och kollegor och anmäl er genom ett e-brev till: postbox.mitt@sef.se

Lokala studier är öppna för de medlemmar som tillhör verksamhetskrets 21.

Regionala studier är öppna för medlemmar i verksamhetskrets 1, 9 21 samt 31.

Anmälan: postbox.mitt@sef.se

Hitta fler kurser på fackligutbildning.se
Sista anmälan 4 veckor före kursstart

Välj kurstillfälle
Uppdaterad: