Region Mitt

Kurser du kan söka

Nedan kan du läsa om vilka kurser som du som är medlem i Elektrikerna kan delta på. Anmäl dig genom att fylla i formuläret nedan och välja kurstillfälle. Välkommen med din anmälan!

El-vald (för förtroendevalda)

Detta är en kurs främst för dig som är ny i ditt fackliga uppdrag, men även för dig som vill fräscha upp dina kunskaper.

steg 1 går vi igenom de grundläggande delarna så som medlemskapets värde, förbundets organisation, medlemsförsäkringarna, ledarskap, ideologi och kollektivavtal. Har man tagit på sig uppgiften att företräda sina arbetskamrater i fackliga frågor är det viktigt att man har kunskap om, och förståelse för varför vi har fackföreningar och hur det påverkar vår arbetssituation och samhället. Som förtroendevald är det viktigt att man har insikt i varför man företräder sina arbetskamrater och den fackliga organisationen.

steg 2 får du lära dig betydelsen av kollektivavtalen samt vad det som står i dem betyder och hur du själv har användning av dem. Många upplever texterna i våra kollektivavtal som aningen svårtydda och vi ska försöka se till att vi kan använda dem på bästa sätt. Vi knyter an det vi läser i lagar och avtal till en elektrikers vardag och verklighet.

steg 3 går vi igenom och lär oss att tolka de arbetsmarknadslagar som är aktuella för oss och kopplar ihop dem med våra kollektivavtal. Kursens mål är att du ska kunna ta på dig enklare förhandlingar på ditt företag.

På kursen varvar vi föreläsningar med grupparbeten och diskussioner.

Observera att kursen är 3x3 dagar. När du anmäler dig till steg 1 ska du även gå steg 2 och 3.

El-intro (för medlemmar och icke-medlemmar)

Vår arbetsplats är viktig. Där spenderar vi en stor del av vår vardag och det blir även en del av vårt liv. Att känna trygghet i sin anställning och att det är ordning och reda på företaget är av stor vikt för dig som arbetstagare, att det finns kollektivavtal som reglerar att lagar och regler upprätthålls. Under en dag får du en introduktion i vad det innebär att vara medlem i Elektrikerförbundet. Du får bekanta dig med organisationen, vi tittar på avtal och arbetsmiljö. Du får en genomgång av vilka försäkringar som ingår i medlemskapet och vad det innebär att jobba på ackord.

Skyddsombudsutbildning

För dig som har ett uppdrag som skyddsombud.

Ackordsutbildning

Du som är intresserad av att lära dig mer om ackordstidlistan och att jobba på ackord, hör av dig till david.aura@sef.se  Vi startar utbildningar efter behov.

Hitta fler kurser på fackligutbildning.se

Sista anmälningsdag 4 veckor före kursstart.

Elektrikerna står för inkomstbortfall i form av studiestipendium eller förlorad arbetsförtjänst och eventuell kost och logi. Glöm inte att söka ledigt hos din arbetsgivare minst 2 veckor innan kurstillfället.

Välj kurstillfälle
Uppdaterad: