Verkställande utskottet

Ansvarar för den fackliga verksamheten i kretsen

Ackordsverksamhet

En del av ackordsverksamheten består av uppsökeri hos medlemmarna och att bistå med hjälp att mäta sina jobb på ackord. Hör av dig till någon av mentorerna som är ute i produktion eller till våra uppsökare på verksamhetskretsen för att få hjälp.

Regionala skyddsombud

Hjälper till med arbetsmiljöfrågor när ni inte har egna skyddsombud på företaget eller behöver stöd i dessa frågor

Ungdomsverksamhet

Ungdomsverksamhet riktar sig främst till dig under 30 år. Vi har en egen verksamhet för unga elektriker.

Skolinformatörer

Förbundet är ute i skolorna och informerar om facket och ger tips inför framtida anställningar.

Försäkringsverksamhet

Försäkringsinformatörerna hjälper till och informerar om de olika försäkringar som ingår i ditt medlemskap

Centrala representantskapet

Dessa förtroendevalda representerar alla medlemmar inom Vk 21 i förbundets högsta beslutande församling. Saknar du kontaktuppgifter till ett CR-ombud? Hör då av dig till verksamhetsledaren.