Region Mitt

Nyheter

 • Arbetsplatsbesök i Haninge

  Montörer från Elektropartner Nacka AB fick ett besök av El-ettan.

 • Tvärfacklig och facklig-politisk ungdomsträff i Stockholm

  El-ettans ungdomsaktiva deltog i förra veckan på en ungdomsträff. "Framtidsdagen" var temat och syftet är att dagen skulle bli lite utav en inspirationsdag för deltagarna och eftersom det är valår så blev det stort fokus kring detta.

 • Välkommen till årets upplaga av Elettan Cup i fotboll!

  Cupen kommer att spelas på Bosön lördagen den 2 juni mellankl. 8.00-16.00.

 • Årsmöte med Klubb 67

  Det blev ett händelserikt årsmöte för Klubb 67 med både sång och hedersutnämnande. El-ettans verksamhetsledare Louise Olsson var årsmötets huvudtalare, hon berättade om sig själv och verksamheten på det lokala planet.

 • Öppet möte om upphandlingar i Huddinge

  Vi på El-ettan är med och engagerar oss på många håll och kanter. Vi vill vara där våra medlemmar finns. LO-Huddinge är en del där vi är representerade via Claes Thim, som är förtroendevald på El-ettan.

Uppdaterad: