Region Mitt

2020

  • Träff med elektriker utanför grossister

    I och med Corona har vi inte kunnat träffa så mycket medlemmar som vi velat. Men nu börjar vi sakta men säkert gå tillbaka, vi håller tummarna på att de fortsätter i rätt riktning.

  • Remissyttrande angående LAS-utredningen A2020/01395/ARM

    Maktbalansen ska inte rubbas mellan arbetsmarknadens parter, så står det i Januari-överenskommelsen och även i direktivet till utredaren. De förslag som utredaren nu lämnat stämmer inte överens med detta och...