Region Mitt
Claes Thim och Percy Kindahl erhöll Bulteklubbens Hedersmedalj respektive Hederspenna

Claes Thim och Percy Kindahl erhöll Bulteklubbens Hedersmedalj respektive Hederspenna

Fotograf: Jan Eriksson

Årsmöte med Klubb 67

Det blev ett händelserikt årsmöte för Klubb 67 med både sång och hedersutnämnande. El-ettans verksamhetsledare Louise Olsson var årsmötets huvudtalare, hon berättade om sig själv och verksamheten på det lokala planet.

Publicerad:

Men först av allt hade vi en tyst minut för de klubbkamrater som gått bort under 2017. En av dessa var El-ettans före detta ordförande, Yngve Pettersson.

Under årsmötesordförande Kurt Jerlins ledning betades många dagordningspunker av som bl.a. verksamhetsberättelser, ansvarsfrihet och val till styrelse, ersättare och revisorer; omval på alla punkter.

Årsmötet antog därefter ett uttalande riktat till Arbetsmarknadsministern och regeringen om att inte röra strejkrätten.

Claes Thim, från El-ettan, redovisade avdelningens plan för valarbetet och medaljerades av Bulteklubben för sina insatser för bra arbetsmiljö på elektrikernas arbetsplatser i Stockholmsområdet.

Bulteklubben utdelade också utmärkelsen Hederspennan till skriftställaren och Klubb 67-medlemmen Percy Kindahl. Årsmötet sjöng sedan unisont "Yes we have no bananas" med tillhörande handrörelser som sig bör när Bulteklubben hedrar berömvärda personer.

Jan Eriksson

Uppdaterad: