Region Mitt

Fotograf: Sofia Fanberg

Facklig-politisk påverkan när den är som bäst

Fackföreningens uppgift är att tillvarata sina medlemmars intressen både på och utanför arbetsplatsen. Politiska beslut slår direkt mot fackföreningens medlemmar. Om det så är sänkt a-kassa eller försämringar i lagen om anställningsskydd. Elektrikerförbundet vill påverka politiken på ett sådant sätt så det gynnar våra medlemmar.

Publicerad:

Som senaste beviset elbehörighetsutredningen som de borgerliga partierna satte igång. Trycket från vissa håll var att urholka vår el-lagstiftning så i princip vem som helst skulle få jobba som elektriker. Skulle den förändringen gått igenom skulle det direkt slå mot Elektrikerförbundets medlemmar. Där gjorde förbundet ett jättearbete för att påverka politiken så utredningen skulle bli bättre, från arbetarnas sida räknat. Nu när vi har en ny regering och en ny energiminister, Ibraham Baylan från Socialdemokraterna så kan man säga att det var betydligt enklare att få gehör på just denna fråga.

Då påverkade vi politikerna men hur ser vi bäst till att de beslut som fattas gynnar oss arbetare?
Det är såklart enklast att vi själva engagerar oss i politiken och sitter på de beslutfattande posterna.

Helgen 24-25 april hade Socialdemokraterna i Stockholms Län distriktskongress. Där skulle en ny styrelse väljas för länet och strax över 100 motioner behandlas. El-sossen hade även skickat in ett par motioner. På plats var 246 ombud för att föra demokratin. Fyra elektriker från El-ettan var också ombud. Claes Melkersson, Henrik Hedman, Jan Aspefjord och Kjell Drotz. Kongressen behandlade många viktiga områden som direkt berör arbetarrörelsen.
Allmän visstids vara eller icke vara blev en stor diskussionspunkt där flera elektriker var uppe och sa sitt. Det hela slutade med en jämkning med distriktsstyrelsen. En motion som el-sossen skickat in handlade om att ge mer makt till arbetsmiljöverket så de ska kunna utföra sanktionsmöjligheter mot utländska företag som bryter mot arbetsmiljölagarna i Sverige. Där gick motionen igenom helt utan diskussion.

Det blev också stora diskussioner om att förbjuda bemanningsföretag och om man skulle verka för att göra om pensionssystemet som det ser ut idag. Där var Jan Aspefjord, medlem i El-ettan och aktiv i vår pensionärsklubb, klubb 67 uppe i talarstolen. Efter mycket bra inlägg så föll resultatet dessvärre ändå inte vår väg men vi försöker på nytt nästa år, som Jan själv sa.
Socialdemokraterna i Stockholms Län är ett av 26 distrikt i partiet. Stockholms Län är det största och har flera riksdagsledamöter och ministrar så motionerna som gick igenom har en något större chans att gå igenom om man jämför med andra distrikt. Dessvärre har Socialdemokraterna inte majoritet i riksdagen och Landstinget styrs av Moderaterna så där kan det vara svårt att få gehör.

2018 är det dags för ett nytt val, vill vi få igenom politik som gynnar oss arbetare, är det dags redan nu att börja engagera dig. Är du som medlem i El-ettan intresserad av att ta steget in i politiken så finns det hjälp och utbildningar att få. Ta kontakt med oss så kan vi diskutera saken vidare hälsar El-ettans delegation från kongressen.

Att-satser i ett urval som gick igenom på kongressen var:

  • Att ge länsriksdagsgruppen i uppdrag att utifrån motion och utlåtande arbeta för att se över möjligheterna att avskaffa allmän visstidsanställning
  • Att Socialdemokraterna i Stockholm län verkar för att reglerna ändras så att möjligheten finns för arbetsmiljöverket att kunna driva in sanktionsavgifter för samtliga aktörer på den svenska arbetsmarknaden.
  • Att Socialdemokraterna i Stockholms län verkar för att skattereduktion ska gälla för avgifter till fackföreningar och a-kassa

Text: Claes Melkersson och Henrik Hedman

Uppdaterad: