Region Mitt

Nyheter

 • Skyddsrond ute i Nacka Strand

  Arbetsmiljöarbetet är ett område som de flesta nog kan instämma i att det behöver vi bli bättre på. Vi regionala skyddsombud på El-ettan har en strategi om att främst vara ute och stötta upp våra lokala skyddsombud; och även verka där det saknas.

 • Arbetsplatsbesök i Haninge

  Montörer från Elektropartner Nacka AB fick ett besök av El-ettan.

 • Tvärfacklig och facklig-politisk ungdomsträff i Stockholm

  El-ettans ungdomsaktiva deltog i förra veckan på en ungdomsträff. "Framtidsdagen" var temat och syftet är att dagen skulle bli lite utav en inspirationsdag för deltagarna och eftersom det är valår så blev det stort fokus kring detta.

 • Välkommen till årets upplaga av Elettan Cup i fotboll!

  Cupen kommer att spelas på Bosön lördagen den 2 juni mellankl. 8.00-16.00.

 • Årsmöte med Klubb 67

  Det blev ett händelserikt årsmöte för Klubb 67 med både sång och hedersutnämnande. El-ettans verksamhetsledare Louise Olsson var årsmötets huvudtalare, hon berättade om sig själv och verksamheten på det lokala planet.

 • Öppet möte om upphandlingar i Huddinge

  Vi på El-ettan är med och engagerar oss på många håll och kanter. Vi vill vara där våra medlemmar finns. LO-Huddinge är en del där vi är representerade via Claes Thim, som är förtroendevald på El-ettan.

 • El-ettan besökte Förbifart Stockholm

  Våra regionala skyddsombud, Claes Thim och Per Söderlund besökte Förbifart Stockholm på Lovön för att gå en skyddsrond.  Lovön ligger ute på Ekerö och är ett av tre projekt för Förbifart Stockholm.

 • Skolbesök på Östra Gymnasiet i Huddinge

  Vi på El-ettan är inte bara ute på el-programmen och informerar. Denna gång hjälpte vi LO-distriktet i Stockholms län med deras skolinformation.

 • Klubbmöte på APQ El Stockholm

  Nu är det klubbmötestider som råder och styrelser ska väljas.APQ El Stockholm hade sitt klubbmöte på ABF Stockholm.

 • Skolbesök och snack om machokultur på Thorildsplans gymnasium

  Vad är machokultur? Det är ett återkommande viktigt ämne i vår vardag och det är dessutom skadligt för hela branschen. Den leder till dålig arbetsmiljö och att många kvinnor väljer bort eller slutar attarbeta inom elektrikeryrket. El-branschen består...

Uppdaterad: