Region Mitt

Kontakt Klubb 67

Nedan finns kontaktuppgifter till Klubb 67:s styrelse, suppleanter och revisorer.

Organisationsnummer: 80 24 40 - 0189

Plusgiro: 46 24 10-2

Klubb 67s sociala fond: Jan Eriksson 073 805 13 90 & Lars Pettersson 070 719 89 40

Uppdaterad: