Region Mitt

Arbetsmiljöutbildning för förtroendevalda

Utbildning ger utrymme för skyddsombuden att växa i sin roll som skyddsombud på det företag de är anställda.

Utbildning ökar kompetensen för att samarbeta med företag och personal i viktiga frågor som rör arbetsmiljön. Utbildningen ger verktyg för skyddsombudet att öka lönsamheten på företagen genom mindre sjukskrivningar och bättre arbetsklimat.

För frågor om arbetsmiljö/utbildningar kontakta postbox.mitt@sef.se

Uppdaterad: