Region Mitt

Allmänt ackord

2016-04-01 Avtalshöjning ackord

Penningfaktor 144,29 kr
Brytpunktstillägg 39,14 kr
Uppdaterad: