Region Mitt

Aktuellt snitt på ackord

VK 1 Antal sedlar Timmar Ack.förtjänst
2012  124  434 088,00  196,21
2013  126  452 256,60  196,39
2014 136 616 786,80 201,45
2015-11-30  90  440 775,16  223,17
Uppdaterad: