Region Mitt

Skyddsombud

Utbildning ger utrymme för skyddsombuden att växa i sin roll som skyddsombud på det företag de är anställda. Den ökar kompetensen för att samarbeta med företag och personal i viktiga frågor som rör arbetsmiljön. Utbildningen ger verktyg för skyddsombudet att öka lönsamheten på företagen genom mindre sjukskrivningar och bättre arbetsklimat.

Uppdaterad: