Region Mitt

El-Vald

Detta är en kurs främst för dig som är ny i ditt fackliga uppdrag, men även för dig som vill fräscha upp dina kunskaper. Observera att kursen är 3x3 dagar. När du anmäler dig till steg 1 ska du även gå steg 2 och 3.

"Jäkligt intressant, gav en ett mer sug på att jobba mer fackligt. Vill bara fortsätta kursen direkt. Expo var riktigt bra! Riktigt skönt gäng."
"Bra inblick i facklig verksamhet och varför vi gör detta. Man fick bra med nya verktyg i lådan att använda vid förhandlingar samt klubbens roll och arbetssätt". "Väldigt nyttig kurs/utbildning. Gav mig otroligt bra insikt i min roll som förtroendevald trotts min brist på kunskap inom fackligt arbete. 5 av 5." "Riktigt kul att få lära sig om gröna boken och tips & trix, riktiga exempel mm."

På steg 1 går vi igenom de grundläggande delarna så som medlemskapets värde, förbundets organisation, medlemsförsäkringarna, ledarskap, ideologi och kollektivavtal. Har man tagit på sig uppgiften att företräda sina arbetskamrater i fackliga frågor är det viktigt att man har kunskap om, och förståelse för varför vi har fackföreningar och hur det påverkar vår arbetssituation och samhället. Som förtroendevald är det viktigt att man har insikt i varför man företräder sina arbetskamrater och den fackliga organisationen.

På steg 2 får du lära dig betydelsen av kollektivavtalen samt vad det som står i dem betyder och hur du själv har användning av dem. Många upplever texterna i våra kollektivavtal som aningen svårtydda och vi ska försöka se till att vi kan använda dem på bästa sätt.

Vi knyter an det vi läser i lagar och avtal till en elektrikers vardag och verklighet.

På steg 3 går vi igenom och lär oss att tolka de arbetsmarknadslagar som är aktuella för oss och kopplar ihop dem med våra kollektivavtal. Kursens mål är att du ska kunna ta på dig enklare förhandlingar på ditt företag.

På kursen varvar vi föreläsningar med grupparbeten och diskussioner.

Granskad: