Region Mitt

El-medlem

En utbildning som riktar sig till dig som vill utvecklas mer inom ackord, avtal och arbetsmiljö. En möjlighet att lära sig mer om sina rättigheter och skyldigheter.

"Mycket bra information med trevliga och kunniga ledare."
"Bra stämning med öppenhet för frågor och funderingar."
"Mycket information om saker jag inte kände till tidigare."

UNDER TRE DAGAR lär du känna vår historia och ideologi, vi kommer bekanta oss med Installationsavtalet för att du ska få koll på dina rättigheter samt skyldigheter. Det är viktigt att medlemmar känner till vad som står i kollektivavtalet eftersom det är bara då vi kan övervaka att det verkligen följs.

HUR SER DIN ARBETSMILJÖ UT och vet du hur du gör en tillbudsrapport? Lär dig om risker med damm och aspets men även vart du vänder dig för att du och dina kollegor ska få en så schyst arbetsmiljö som möjligt. Har ni ett skyddsombud på företaget och vad får då hen för befogenheter? Kanske har ni en företagsklubb också eller funderar på att starta en? Vad är styrelsens uppdrag, vad omfattas av lagen medbestämmande i arbetslivet (MBL) och vad gäller vid lönerevisioner?

JOBBAR NI PÅ ACKORD är det bra att känna till hur systemet fungerar och hur ni som arbetslag tillsammans tjänar ihop högsta möjliga förtjänst. Du kommer även få en försäkringsgenomgång av dina medlemsförsäkringar.

Granskad: