Region Mitt
www.ackordswebben.se

www.ackordswebben.se

Fotograf: Diana Oldenburg

Lär dig jobba på ackord

"Vi fick veta mycket om hur man kan få bättre lön."
"Intressant och nyttigt. Känns som att man verkligen kommer att få nytta av detta."
"Mina förväntningar var att få en liten förståelse om hur man räknar ackord och det gick bra."

Utbildningen är för dig som är medlem och vill få kunskap om hur du med ackordssystemet kan öka din förtjänst på arbetet.

Vi kommer att gå igenom hur och varför ackordet uppkom som lönemodell. Vi tittar på myter kring ackordet och vad mer än bara lönen som ett ackordsarbete kan påverka.

Under kursen kommer vi att lära oss att förstå hur ackordslistan är uppbyggd och hur vi använder Ackordswebben, www.ackordswebben.se.

Du kommer få kunskap om vilket arbete som verkligen ingår i din arbetsuppgift och vad som vi ska ta extra betalt för.

Uppdaterad: