Regioner

Elektrikerna är organiserat i ett förbundskontor och fyra regioner runt om i landet. På kartan kan du hitta vilken region du tillhör. 

Alla medlemmar tillhör en verksamhetskrets (VK). VK tilldelas utifrån var i landet man arbetar.

För att få veta mer om ditt VK eller för att kontakta dina förtroendevala, klicka på regionen på kartan där du arbetar.

 

Behöver du hjälp? Kontakta i första hand vår Medlemsservice Kontakten.

MEDLEMSSERVICE KONTAKTEN

0771-10 14 00

E-post: kontakten@sef.se

 

 

Region Syd Region Väst Region Mitt Region Nord