Förbundsmöte

Förbundsmötet är vårt högsta beslutande organ, en demokratisk händelse som sker vart fjärde år där vi sätter inriktningen för de nästkommande 4 åren för förbundet.

Vi har samlat info, material och livesändning från de senaste förbundsmöterna här på vår hemsida:

Förbundsmötet 2022: Kraftsamling 2022

Förbundsmötet 2018: Vi lovar varandra

Varje vår och höst hålls centrala representantskap (CR) där framröstade ombud från förbundet rapporterar om årets verksamhet och röstar om motioner som har kommit in från medlemmar. Vart fjärde år är det förbundsmöte, förbundets högsta beslutande organ, då röstas bland annat ny ledning och styrelse fram. På förbundsmötet utökas antalet ledamöter med ytterligare 54 ombud, jämfört med ett ordinarie årsmöte i centrala representantskapet (CR), vilket innebär sammanlagt 108 ombud plus förbundsstyrelsen, alltså totalt 122.

Under förbundsmötesperioderna är förbundsstyrelsen förbundets högsta beslutande organ. Förbundsstyrelsen består av förbundsledningen (förbundsordförande, 1:e vice ordförande, 2:e vice ordförande och förhandlingschef) samt nio ledamöter från verksamhetskretsarna. 

Uppdaterad: