Kommunikationsansvariga

Mikael Romero och Diana Oldenburg ansvarar för extern kommunikation för Elektrikerna. 

Om du har funderingar om förbundets övergripande kommunikationsplan eller om du har frågor av journalistisk karaktär så ska du kontakta Mikael. För frågor som rör hemsidan, sociala medier och grafiskt material kontaktar du Diana.

Granskad: