Grafisk manual

Det är vi som är Elektrikerna och vår manual är verktyget vi använder för att skapa en tydlig grafisk profil i syfte att stärka vår identitet.

Svenska Elektrikerförbundets grafiska profil sammanfattar visuellt vad förbundet står för.

Elektrikerförbundet är en stridbar kamporganisation med stolta yrkeskunniga medlemmar, något som kännetecknar förhållningssätt och agerande i förbundets arbete.

På olika sätt har vi tänkt in dessa perspektiv i arbetet med vår grafiska profil. I den grafiska profilen ingår logotyp, regler för färganvändning, regler för vilka typsnitt vi använder, ett grafiskt element och vilka format vi använder. Logotypen är en ordbild med den mest använda beteckningen på förbundet: Elektrikerna.

Syftet med en grafisk profil är att göra oss tydliga som avsändare – att ge ett enhetligt intryck i vår kommunikation. Den ska inspirera och ge vägledning. Genom att ha en tydlig grafisk profil stärker vi vår identitet och kommunikationen blir kostnadseffektiv. Målet är att man snabbt ska känna igen en trycksak eller digitalt dokument från Elektrikerna och att det visuella uttrycket ska förmedla vår värdegemenskap. Är vi tydliga med det vi vill kommunicera ökar möjligheterna att omvärldens bild av oss stämmer med vår egen.

  • Grafisk manual (1,54 MB)

    Svenska Elektrikerförbundets grafiska profil sammanfattar visuellt vad förbundet står för. Syftet med en grafisk profil är att göra oss tydliga som avsändare – att ge ett enhetligt intryck i vår kommunikation.

Uppdaterad: