Fackligt engagemang

Att vara medlem i facket handlar om vad vi lovar varandra. Om du har tid, avsätt några minuter och lyssna på vad demokrati handlar om, på riktigt. Ditt engagemang och din delaktighet kan påverka och göra skillnad.