Elsäkerhet

Ett litet misstag kan förändra allt. Se de 9 filmerna om varför det är viktigt att tänka på elsäkerhet.

Filmerna är framtagen i ett samarbete mellan Svenska Elektrikerförbundet (SEF) och Elektriska Installatörsorginisationen (EIO)